Blog Tambahpahala merupakan blog yang berisikan Konten Doa-doa Harian, Bacaan Ayat Suci Al Qur'an yang di tulis dalam bahsa Arab, latin, dan terjemahan dalam bahasa indonesia, dan lain Sebagainya Tentang Islam.

Minggu, 01 April 2018

Bacaan Surat Ar-Rahman Ayat 1-78 Arab, Latin, Dan Terjemahan Bahasa Indonesia

Bacaan Surat Ar-Rahman - Assalamualaikum teman-teman, semoga saat ini kalian semua dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang kembali di blog aku yang membagikan berbagai hal tentang agama islam, dan kalia ini saya akan membuat postingan tentang surat Ar-Rahman. Mungkin kalian telah mencarinya kesana kamari dan mengetikan kata kunci di google dengan kata kunci Surat Ar-Rahman, bacaan surat Ar-Rahman Lengkap dengan terjemahanya, Dan lain sebagainya Dan saya mengucapkan banyak terima kasih karna telah mampir di blog sederhana saya ini.

Ar-Rahman adalah surat yang ke 55 dari 114 surat yang ada dalam Al-Quran,. Surat ini terdiri dari 78 ayat dan termasuk Klasifikasi surat Madaniyah karna surat ini di turunkan pada saat nabi Muhammad SAW sudah hijrah ke madinah. Di namakan Ar-Rahman yang artinya Yang maha pemurah berasal dari kata Ar-Rahman yang terdapat pada ayat pertama dari surat ini.


Dalam Surat ini membahas tentang kemurahan tuhan  terhadap mahluk, Salah satu ciri khas dari surat ini adalah banyaknya bacaan "fa bi`ayyi aalaaa`i robbikumaa tukazzibaan" (Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?) Ini menerangkan bahwa betapa pemurahnya Allah terhepada mahluk ciptaanya (kita), apa yang ada di bumi ini telah di percayakan ke kita dan harus di jaga dengan baik bukan merusaknya.

INFORMASI SURAT
Nama surah           : Ar-Rahman
Surah ke                : 55
Jumlah ayat           : 78 Ayat
Surah sebelumnya : Al-Qamar
Surah berikutnya   : Al-Waqi'ah
Juz ke                    : Juz 27
Klasifikasi             : Madaniyah

Itulah Sedikit penjelasan tentang surat Ar-Rahman, jika kalian ingin langsung membacanya silahkan, berikut ini telah admin sediakan bacaanya lengkap dengan tulisan Arab, Latin, Dan  terjemahan bahasa indonesianya. Dan untuk teman-teman yang ingin mendengarkan lantunan merdu surat Ar-Rahman ini kalian scrool ke bagian paling bawah halaman ini, di sana telah saya sertakan vidio bacaanya. Untuk mendengarkan dan menontonya kalian tingal play saja vidionya.


 Surat Ar-Rahman Ayat 1

ar-rohmaan


(Tuhan) Yang Maha Pemurah,  (QS.55:1)

Surat Ar-Rahman Ayat 2
'allamal-qur`aan


Yang telah mengajarkan al Quran.  (QS.55:2)

Surat Ar-Rahman Ayat 3
kholaqol-insaan


Dia menciptakan manusia. (QS.55:3)

Surat Ar-Rahman Ayat 4
'allamahul-bayaan


Mengajarnya pandai berbicara. (QS.55:4)

Surat Ar-Rahman Ayat 5
asy-syamsu wal-qomaru bihusbaan


Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan. (QS.55:5)

Surat Ar-Rahman Ayat 6
wan-najmu wasy-syajaru yasjudaan


Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepada-Nya. (QS.55:6)

Surat Ar-Rahman Ayat 7
was-samaaa`a rofa'ahaa wa wadho'al-miizaan


Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). (QS.55:7)

Surat Ar-Rahman Ayatn 8
allaa tathghou fil-miizaan


Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. (QS.55:8)

Surat Ar-Rahman Ayat 9
wa aqiimul-wazna bil-qisthi wa laa tukhsirul-miizaan


Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. (QS.55:9)

Surat Ar-Rahman Ayat 10
wal-ardho wadho'ahaa lil-anaam


Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk(Nya). (QS.55:10)

Surat Ar-Rahman Ayat 11
fiihaa faakihatuw wan-nakhlu zaatul-akmaam


Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. (QS.55:11)

Surat Ar-Rahman Ayat 12
wal-habbu zul-'ashfi war-roihaan


Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. (QS.55:12)

Surat Ar-Rahman Ayat 13
fa bi`ayyi aalaaa`i robbikumaa tukazzibaan


Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (QS.55:13)

Surat Ar-Rahman Ayat 14
kholaqol-insaana min sholshooling kal-fakhkhoor


Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, (QS.55:14)

Surat Ar-Rahman Ayat 15
wa kholaqol-jaaanna mim maarijim min naar


dan Dia menciptakan jin dari nyala api. (QS.55:15)

Surat Ar-Rahman Ayat 16
fa bi`ayyi aalaaa`i robbikumaa tukazzibaan


Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (QS.55:16)

Surat Ar-Rahman Ayat 17
robbul-masyriqoini wa robbul-maghribaiin


Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya (QS.55:17)

Surat Ar-Rahman Ayat 18
fa bi`ayyi aalaaa`i robbikumaa tukazzibaan


Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (QS.55:18)

Surat Ar-Rahman Ayat 19
marojal-bahroini yaltaqiyaan


Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu, (QS.55:19)

Surat Ar-Rahman Ayat 20
bainahumaa barzakhul laa yabghiyaan


antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. (QS.55:20)

Surat Ar-Rahman Ayat 21
fa bi`ayyi aalaaa`i robbikumaa tukazzibaan


Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (QS.55:21)

Surat Ar-Rahman Ayat 22
yakhruju min-humal-lu`lu`u wal-marjaan


Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. (QS.55:22)

Surat Ar-Rahman Ayat 23
fa bi`ayyi aalaaa`i robbikumaa tukazzibaan


Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (QS.55:23)

Surat Ar-Rahman Ayat 24
wa lahul-jawaaril-munsya`aatu fil-bahri kal-a'laam


Dan kepunyaan-Nya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan laksana gunung-gunung. (QS.55:24)

Surat Ar-Rahman Ayat 25
fa bi`ayyi aalaaa`i robbikumaa tukazzibaan


Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (QS.55:25)

Surat Ar-Rahman Ayat 26
kullu man 'alaihaa faan


Semua yang ada di bumi itu akan binasa. (QS.55:26)

Surat Ar-Rahman Ayat 27
wa yabqoo waj-hu robbika zul-jalaali wal-ikroom


Dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. (QS.55:27)

Surat Ar-Rahman Ayat 28
fa bi`ayyi aalaaa`i robbikumaa tukazzibaan


Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (QS.55:28)

Surat Ar-Rahman Ayat 29
yas`aluhuu man fis-samaawaati wal-ardh, kulla yaumin huwa fii sya`n


Semua yang ada di langit dan bumi selalu meminta kepada-Nya. Setiap waktu Dia dalam kesibukan.- (QS.55:29)

Surat Ar-Rahman Ayat 30
fa bi`ayyi aalaaa`i robbikumaa tukazzibaan


Maka nikmat Rabb-mu yang manakah yang kamu dustakan? (QS.55:30)

Surat Ar-Rahman Ayat 31
sanafrughu lakum ayyuhas-saqolaan


Kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu hai manusia dan jin. (QS.55:31)

Surat Ar-Rahman Ayat 32
fa bi`ayyi aalaaa`i robbikumaa tukazzibaan


Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (QS.55:32)

Surat Ar-Rahman Ayat 33
yaa ma'syarol-jinni wal-insi inistatho'tum an tanfuzuu min aqthooris-samaawaati wal-ardhi fanfuzuu, laa tanfuzuuna illaa bisulthoon


Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. (QS.55:33)

Surat Ar-Rahman Ayat 34
fa bi`ayyi aalaaa`i robbikumaa tukazzibaan


Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (QS.5534:)

Surat Ar-Rahman Ayat 35
yursalu 'alaikumaa syuwaazhum min naariw wa nuhaasun fa laa tantashiroon


Kepada kamu, (jin dan manusia) dilepaskan nyala api dan cairan tembaga maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri (dari padanya). (QS.55:35)

Surat Ar-Rahman Ayat 36
fa bi`ayyi aalaaa`i robbikumaa tukazzibaan


Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (QS.55:36)

Surat Ar-Rahman Ayat 37
fa izansyaqqotis-samaaa`u fa kaanat wardatang kad-dihaan


Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti (kilapan) minyak. (QS.55:37)

Surat Ar-Rahman Ayat 38
fa bi`ayyi aalaaa`i robbikumaa tukazzibaan

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (QS.55:38)

Surat Ar-Rahman Ayat 39
fa yauma`izil laa yus`alu 'an zambihiii insuw wa laa jaaann


Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. (QS.55:39)

Surat Ar-Rahman Ayat 40
fa bi`ayyi aalaaa`i robbikumaa tukazzibaan


Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (QS.55:40)

Surat Ar-Rahman Ayat 41
yu'roful-mujrimuuna bisiimaahum fa yu`khozu bin-nawaashii wal-aqdaam


Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandannya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka. (QS.55:41)

Surat Ar-Rahman Ayat 42
fa bi`ayyi aalaaa`i robbikumaa tukazzibaan


Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (QS.55:42)

Surat Ar-Rahman Ayat 43
haazihii jahannamullatii yukazzibu bihal-mujrimuun


Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang berdosa.  (QS.55:43)
 

Surat Ar-Rahman Ayat 44
yathuufuuna bainahaa wa baina hamiimin aan

Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air mendidih yang memuncak panasnya. (QS.55:44)

Surat Ar-Rahman Ayat 45
fa bi`ayyi aalaaa`i robbikumaa tukazzibaan


Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (QS.55:45)

Surat Ar-Rahman Ayat 46
wa liman khoofa maqooma robbihii jannataan


Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga. (QS.55:46)

Surat Ar-Rahman Ayat 47
fa bi`ayyi aalaaa`i robbikumaa tukazzibaan


Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?, (QS.55:47)

Surat Ar-Rahman Ayat 48
zawaataaa afnaan


kedua surga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. (QS.55:48)

Surat Ar-Rahman Ayat 49
fa bi`ayyi aalaaa`i robbikumaa tukazzibaan


Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (QS.55:49)

Surat Ar-Rahman Ayat 50
fiihimaa 'ainaani tajriyaan


Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang mengalir (QS.55:50)

Surat Ar-Rahman Ayat 51
fa bi`ayyi aalaaa`i robbikumaa tukazzibaan


Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (QS.55:51)

Surat Ar-Rahman Ayat 52
fiihimaa ming kulli faakihatin zaujaan


Di dalam kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasangan. (QS.55:52)

Surat Ar-Rahman Ayat 53
fa bi`ayyi aalaaa`i robbikumaa tukazzibaan


Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (QS.55:53)

Surat Ar-Rahman Ayat 54
muttaki`iina 'alaa furusyim bathooo`inuhaa min istabroq, wa janal-jannataini daan


Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutera. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat (dipetik) dari dekat. (QS.55:54)

Surat Ar-Rahman Ayat 55
fa bi`ayyi aalaaa`i robbikumaa tukazzibaan


Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (QS.55:55)

Surat Ar-Rahman Ayat 56
fiihinna qooshirootuth-thorfi lam yathmis-hunna insung qoblahum wa laa jaaann


Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka), dan tidak pula oleh jin. (QS.55:56)

Surat Ar-Rahman Ayat 57
fa bi`ayyi aalaaa`i robbikumaa tukazzibaan


Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (QS.55:57)

Surat Ar-Rahman Ayat 58
ka`annahunnal-yaaquutu wal-marjaan


Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. (QS.55:58)

Surat Ar-Rahman Ayat 59
fa bi`ayyi aalaaa`i robbikumaa tukazzibaan


Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (QS.55:59)

Surat Ar-Rahman Ayat 60
hal jazaaa`ul-ihsaani illal-ihsaan


Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula). (QS.55:60)

Surat Ar-Rahman Ayat 61
fa bi`ayyi aalaaa`i robbikumaa tukazzibaan


Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (QS.55:61)

Surat Ar-Rahman Ayat 62
wa min duunihimaa jannataan

Dan selain dari dua surga itu ada dua surga lagi (QS.55:62)

Surat Ar-Rahman Ayat 63
fa bi`ayyi aalaaa`i robbikumaa tukazzibaan


Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (QS.55:63)

Surat Ar-Rahman Ayat 64
mud-haaammataan


Kedua surga itu (kelihatan) hijau tua warnanya.  (QS.55:64)

Surat Ar-Rahman Ayat 65
fa bi`ayyi aalaaa`i robbikumaa tukazzibaan


Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (QS.55:65)

Surat Ar-Rahman Ayat 66
fiihimaa 'ainaani nadhdhookhotaan


Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar. (QS.55:66)

Surat Ar-Rahman Ayat 67
fa bi`ayyi aalaaa`i robbikumaa tukazzibaan


Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (QS.55:67)

Surat Ar-Rahman Ayat 68
fiihimaa faakihatuw wa nakhluw wa rummaan


Di dalam keduanya (ada macam-macam) buah-buahan dan kurma serta delima. (QS.55:68)

Surat Ar-Rahman Ayat 69
fa bi`ayyi aalaaa`i robbikumaa tukazzibaan


Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (QS.55:69)

Surat Ar-Rahman Ayat 70
fiihinna khoirootun hisaan


Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik. (QS.55:70)

Surat Ar-Rahman Ayat 71
fa bi`ayyi aalaaa`i robbikumaa tukazzibaan


Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (QS.55:71)

Surat Ar-Rahman Ayat 72
huurum maqshuurootun fil-khiyaam


(Bidadari-bidadari) yang jelita, putih bersih, dipingit dalam rumah. (QS.55:72)

Surat Ar-Rahman Ayat 73
fa bi`ayyi aalaaa`i robbikumaa tukazzibaan


Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (QS.55:73)

Surat Ar-Rahman Ayat 74
lam yathmis-hunna insung qoblahum wa laa jaaann


Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka), dan tidak pula oleh jin. (QS.55:74)

Surat Ar-Rahman Ayat 75
fa bi`ayyi aalaaa`i robbikumaa tukazzibaan


Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (QS.55:75)

Surat Ar-Rahman Ayat 76
muttaki`iina 'alaa rofrofin khudhriw wa 'abqoriyyin hisaan


Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. (QS.55:76)

Surat Ar-Rahman Ayat 77
fa bi`ayyi aalaaa`i robbikumaa tukazzibaan


Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (QS.55:77)

Surat Ar-Rahman Ayat 78
tabaarokasmu robbika zil-jalaali wal-ikroom


Maha Agung nama Tuhanmu Yang Mempunyai Kebesaran dan Karunia.  (QS.55:78)

Vidio Surat Ar-Rahman
Buat teman-teman yang ingin mendengarkan bacaan surat Ar-rahman beserta menonton orang pembacanya, Berikut ini admin sertakan vidionya agar kalian tidak susah lagi mencari ke youtube atau ke situs lainya. Vidio di bawah sudah full surat Ar-rahman Dari ayat 1-78, dan di vidionya juga sudah tersedia tulisan arab dan terjemahanya dalam dua bahasa yaitu Indonesia dan Inggris. Bagi teman-temn yang kurang puas dengan ukuran vidio yang teramat kecil, kalian bisah memperbesarnya dengan cara menekan tombol kotak garis putus di bagian kanan pojok bawah pada vidio.


Terima kasih sudah mempir dan membaca surat Al-Rahman yang telah kami sediakan, semoga apa yang telah teman-teman baca dan pelajari di sini dapat bermanfaat buat kalian semua. Semua yang telah kalian baca dan pelajari di sini jangan lupa untuk di amalkan di kehidupan sehari-hari, terutama pesan yang banyak di sampaikan dalam surat ini yaitu jangan lupa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian.

Sebelum beranjak meninggalkan halaman ini, Sempatkan waktu teman-teman untuk membagikan surat ini ke teman-teman kita lainya di media sosial. Tahuka teman-teman bahwa dengan mengajak seseorang dalam berbuat kebaikan dan dia melakukanya maka setiap kebaikan yang dia dapatkan kita juga akan dapatkan kebaikan yang sama, jadi jadikanlah hal kecil ini untuk menjadi ladang pahala buat kita.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Bacaan Surat Ar-Rahman Ayat 1-78 Arab, Latin, Dan Terjemahan Bahasa Indonesia